Класиране по неклинични специалности и Обща медицина към МУ – Пловдив, II-ри прием – 2017 г.

Класиране по неклинични специалности и Обща медицина към МУ - Пловдив, II-ри прием - 2017 г.