Класиране на кандидати по неклинични специалности към Медицински Университет – Пловдив – 2017 г.

Класиране на кандидати по неклинични специалности към Медицински Университет - Пловдив - 2017 г.

Класиране на кандидати по неклинични специалности към Медицински Университет – Пловдив – 2017 г.