Класиране на подалите заявления специализанти към МУ-Пловдив на места, за които държавата ще финансира таксата за теоретично и практическо обучение, съгласно чл.40, ал.1 и чл.41, ал.1 от наредба №1/22.01.2015 г., въз основа на заповед №рд-19-3/15.09.2017 г. на министъра на здравеопазването

Класиране на подалите заявления специализанти към МУ-Пловдив на места, за които държавата ще финансира таксата за теоретично и практическо обучение, съгласно чл.40, ал.1 и чл.41, ал.1 от наредба №1/22.01.2015 г., въз основа на заповед №рд-19-3/15.09.2017 г. на министъра на здравеопазването