Класиране на кандидати по неклинични специалности, Обща медицина и с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ в МУ – Пловдив

Класиране на кандидати по неклинични специалности, Обща медицина и с професионална квалификация "Лекар по дентална медицина" в МУ - Пловдив