МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЗА 2019 и 2020г.РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ПО БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЛ.40, АЛ.1 и ще ЗАПЛАЩА СУБСИДИЯ ПОЧЛ.42Б от НАРЕДБА №12015г

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЗА 2019 и 2020г.РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ПО БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЛ.40, АЛ.1 и ще ЗАПЛАЩА СУБСИДИЯ ПОЧЛ.42Б от НАРЕДБА №12015г