Резултати от заявени конкурсни места за специализация по обща медицина от акредитирани практики за обучение на специализанти по обща медицина и сключили договор с Медицински университет – Пловдив

Резултати от заявени конкурсни места за специализация по обща медицина от акредитирани практики за обучение на специализанти по обща медицина и сключили договор с Медицински университет - Пловдив