КОНКУРС С ПИСМЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРАЛНА ХИРУРГИЯ“.

КОНКУРС С ПИСМЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ОРАЛНА ХИРУРГИЯ".