Списък на специализанти, одобрени за места, за които държавата ще финансира теоретичното обучение

Списък на специализанти, одобрени за места, за които държавата ще финансира теоретичното обучение