Заявени места по неклинични специалности, дентална и обща медицина към Медицински Университет – Пловдив

Заявени места по неклинични специалности, дентална и обща медицина към Медицински Университет - Пловдив

Заявени места по неклинични специалности, дентална и обща медицина към Медицински Университет – Пловдив