ЗАЯВЕНИ МЕСТА ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ОБЩА МЕДИЦИНА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ЗАЯВЕНИ МЕСТА ЗА НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ОБЩА МЕДИЦИНА КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ