Удостоверение за проведено практическо обучение по ВБ за специализанти по „Обща медицина“

Удостоверение за проведено практическо обучение по ВБ за специализанти по "Обща медицина"