Удостоверение за провеждане на практическо обучение на всички останали модули в ЛЗ за болнична помощ.