График за провеждане на практическо обучение в акредитирано болнично лечебно заведение по „Обща медицина“

График за провеждане на практическо обучение в акредитирано болнично лечебно заведение по "Обща медицина"