По проект „Специализация в здравеопазването” вече се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение