Теоретично обучение за специализанти

СДО
СДО
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

От 16 май 2022 година до 10 юни 2022 година, отдел СДО организира курс по “Онкофармакология”, за специализанти по специалност Медицинска онкология.
Курсът е включен в програмата за специализация.
Заявления за участие се подават в отдел СДО.

Проф. д-р И. Костадинова, дм
Началник отдел СДО на МУ-Пловдив

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ
ПРИ МУ-ПЛОВДИВ!!!Отдел „Следдипломно обучение“ на МУ-Пловдив, информира специализантите по специалност „Кардиология, че модул „Електрофизиологично изследване и лечение“ от програмата за специализация по Кардиология вече се провежда в Пловдив, Отделение по инвазивна кардиология на УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД.
За изпълнение на дейността има обучен и сертифициран специалист и необходимата апаратура за диагностика и лечение.

План-графици за теоретично обучение на специализанти 2022

Програми за основни курсове