КУРС ПО ФАРМАКОТЕРАПИЯ НА СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ НА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ПРИ МУ-СОФИЯ

КУРС ПО ФАРМАКОТЕРАПИЯ НА СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ НА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ПРИ МУ-СОФИЯ