Програма за основен курс „Нефрология” към секция нефрология II катедра вътрешни болести МУ–Пловдив 2022 год.