Теоретично обучение за специалност Хирургия, провеждано в катедра по Специална хирургия

Теоретично обучение за специалност Хирургия, провеждано в катедра по Специална хирургия

Теоретично обучение за специалност Хирургия, провеждано в катедра по Специална хирургия