Радиационна хигиена за инспектори по обществено здраве от 10.09.2021 г.