Сдружение „Генерал Стоян Тонев и Полковник Митър Тонев“ определи спечелилите стипендиите.

СДРУЖЕНИЕ „ГЕНЕРАЛ СТОЯН ТОНЕВ И ПОЛКОВНИК МИТЪР ТОНЕВ“

Определи спечелилите стипендиите „Генерал Стоян Тонев и „Полковник Митър Тонев“ шестокурсници от специалност „Медицина“:

1. Георги Иванов
2. Марина Вайсилова


Стипендиите ще бъдат връчени по време на официалната промоция на випуск 2019 Медицина.