Second International Medical Student Congress, 11-13 Май, Самсун, Турция

Second International Medical Student Congress, 11-13 Май, Самсун, Турция  Всички студенти по Медицина могат да подадат молба за участие. Всички разходи по настаняване и храна са платени. От студентите се изисква да покрият само транспортните си разходи до и от Самсун, Турция.  За регистрация: http://www.imescon.org/2012/eng/index.html