Седма рамкова програма

Покана за представяне на предложения по работните програми за 2012 г. на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности