Седмица на медицинското образование в МУ – Пловдив 18 – 22 април 2016г.

Седмица на медицинското образование в МУ – Пловдив

18 – 22 април 2016г.

Асоциацията на студентите медици – Пловдив за четвърта поредна година организира „Седмица на медицинското образование“ от 18 до 22 април 2016 г. в Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив.

Тази мащабна кампания на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA), се провежда всяка година в държавите от Европа.

Кампанията е насочена към студенти по медицина от 1-ви до 6-ти курс на обучение и има голям успех, като все по-значителен става интересът на младите лекари към нея.

Идеята на проекта е чрез лекции, семинари, конференции, уъркшопове и постерни сесии да обогати и развие знанията на студентите – бъдещи лекари, относно въпроси, незастъпени обстойно в учебната програма, както и да се изявят със свои собствени реферати и разработки на теми, които вълнуват не само тях, но и съвременното общество.

През тези 5 дни ще бъдат проведени лекции на различни гост лектори, постерни сесии, медицински куиз и уъркшопове. Темите на лекциите са предварително избрани чрез анкети от самите студенти.

Нашето желание е с помощта на хирургически инструменти и лекари, които ръководят отделни уъркшопове да покажем на студентите различни манипулации, които те сами да могат да упражнят. Това ще направи всеки един от тях по-уверен и вярваме, че ще засили още повече интереса на младите към медицината.  

ПРОГРАМА