Седмица на лекарствената безопасност – ден 4

Ако наскоро сте ваксинирани и подозирате, че сте получили нежелана реакция, не отлагайте да я съобщите на
Изпълнителна агенция по лекарствата:
тел.: +359 2 8903417;
e-mail: bda@bda.bg,
онлайн:
www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Всяко съобщение е от значение и ни помага да установим нови нежелани реакции, както и да съберем повече информация за известните нежелани реакции.

Всички ваксини се проследяват за безопасност. Това включва оценка на съобщения на нежелани реакции от пациенти и медицински специалисти.

Съобщенията от медицинските специалисти за ваксините срещу COVID-19 ни помагат да проследяваме тяхната безопасност и да откриваме нова информация.

Ако наблюдавате или Ви кажат за подозирана нежелана реакция при пациент, винаги съобщавайте на
Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Като работим заедно, можем да направим ваксините по-добри за всички.