Седмица на лекарствената безопасност – ден 5

Ваксините са най-ефективният начин за предпазване от инфекциозни заболявания и спасяват живота на милиони хора по света.

Ние непрекъснато проследяваме тяхната безопасност. Това включва оценка на съобщенията за подозирани нежелани реакции.

Седмицата на лекарствената безопасност е към своя край, но е важно да даваме своя принос ваксините да станат по-безопасни за всички!

Винаги съобщавайте подозирани нежелани лекарствени реакции на

Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти