11-th South-East European Conference and 31st Annual Assembly of IMAB

11th South-East European Conference

and

31th Annual Assembly of IMAB

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В SEEC & IMAB 2021,
Тези от Вас, които са подали статии, селектирани от редакционния екип на списанието на ИМАБ за суплемента към събитието, могат да имат достъп до изданието, както следва:
През сайта на Journal of IMAB https://www.journal-imab-bg.org/ в 2021: vol. 27, Supplement 11 SEEC & 31 IMAB, където се налични три секции с техните DOI идентификатори:
SUPPLEMENT 11 SEEC & 31 IMAB, Section Medicine: (PDF 3448 KB)
Contents:
DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2021Supplement1
SUPPLEMENT 11 SEEC & 31 IMAB, Section Dental Medicine: (PDF 2434 KB)
Contents:
DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2021Supplement2
SUPPLEMENT 11 SEEC & 31 IMAB, Section Varia: (PDF 2205 KB)
Contents:
DOI: https://doi.org/10.5272/jimab.2021Supplement3

Благодарим Ви за участието в събитието!
Организационен екип SEEC & IMAB 2021

The registration is only by e-mail:
[email protected]

Early Registration: Until 30th September 2021
Late Registration: After 1st October 2021

Form of participation:
• Lecture (20 minutes);
• Short oral presentation (10 minutes);
• Poster;
• Round table.

Topics:
• Medicine;
• Biomedicine;
• Dental Medicine;
• Organization and Control of Healthcare;
• Round table focused on “Coronavirus, Global Pandemic and the Experience in Bulgaria”

Venue

Регистрацията се извършва на имейл:
[email protected]

Ранна регистрация: до 30 септември 2021 г.
Късна регистрация: от 1-ви октомври 2021 г.

Формата на участие:
• лекция (20 минути);
• кратко устно съобщение (10 минути);
• постер;
• кръгла маса.

Теми :
• Медицина;
• Биомедицина;
• Дентална медицина;
• Организацията и контрол на здравеопазването;
• Кръгла маса “Корона вирус, световна пандемия и българския опит“.