SEEMF (Southern European Medical Forum) – Международен медицински конгрес – 5-8 септември 2019, София

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за предстоящо честване на 10-годишен юбилей на SEEMF (Southern European Мedical Forum).
Събитието ще се отбележи на Международен медицински конгрес на SEEMF, от 5 до 8 септември 2019 г., в София (Хотел „Маринела“, кв. Лозенец).

Информация за конгреса, научна програма и регистрация за събитието се намира на адрес: https://seemfcongress.com.

Приканваме Ви към участие в Конгреса.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност