SEEMF Sofia Sept 2-8 2019 p1&2

SEEMF (Southern European Medical Forum) - Международен медицински конгрес - 5-8 септември 2019, София