Секцията по чужди езици започва записването за факултативни некредитни курсове през летния семестър на учебната 2012 – 2013 г:

Секцията по чужди езици започва записването за следните факултативни некредитни курсове през летния семестър на учебната 2012 – 2013 г:

Английски език:• общоезиков курс за начинаещи (А0-А1);• общоезиков курс за среднонапреднали (А2-В1)

Френски език• разговор с практическа граматика (А2-В1)• общоезиков курс за начинаещи (А0-А1);

Заявленията се приемат до 18.02.2013 в Секцията по чужди езици (каб. 13 и 16) всеки ден от 12.00 – 14.00 или на електронен адрес .