Селекция за млади учени и постдокторанти.

В изпълнение на Националната научна програма за млади учени и постдокторанти МУ-Пловдив и основните структурни звена обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.

Високите резултати в изследователската дейност на МУ-Пловдив поставиха университета сред малкото бенефициенти на програмата, който получава сумата от 166 620 лв. за 2018 г. Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Краен срок за подаване на документи – 27.12.2018 г. в Деловодството на МУ-Пловдив.

Мотивационното писмо се адресира до декана / директора на структурното звено. Комплектът документи се подава в плик А4.

Контактно лице за Фармацевтичен факултет :
доц. Бисера Пиличева, дф – тел: 0888651857; e-mai: [email protected]