Селекция по програма Еразъм за 2013/2014

На вниманието на студенти, докторанти, специализантиПреподавателски и непреподавателски състав 

Уважаеми колеги,

Открива се процедура по селекция за учебната година 2013/2014 за обучаващи се,  преподавателски и непреподавателски състав.

За свободните мобилности по факултети, документи за кандидатстване, условия за участие, срок за документи и място на подаване можете да се информирате от следващите покана, график за провеждане и свободни мобилности по факултети:

    Покана за участие в процедура по селекция по програма ЕРАЗЪМ за учебната година 2013/2014 1   Покана за преподавателски и непреподавателски състав 2   Покана за обучаващи се 3   ГРАФИК за селекция no програма Еразъм за учебната 2013/2014 година 4   Свободни места за Еразъм мобилности по факултети           Документи, необходими за провеждане на мобилност, се намират в сайта –> Отдел международно сътрудничество –> Международни образователни програми (Програма Еразъм)

  

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД