Семинар на тема „Политики на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите: Хоризонт Европа и ролята на европейските съвместни предприятия“.