Семинар „Уязвими ли сме днес от инфекциозните болести и как да се предпазваме?”

В Медицински Университет – Пловдив за трета поредна година се проведе семинар, озаглавен „Уязвими ли сме днес от инфекциозните болести и как да се предпазваме?”.
Семинарът бе насочен към студенти по медицина от V курс във връзка с глобалната инициатива на Световната Здравна Организация „Ваксини -Глобален план за действие 2011-2020” и Европейската имунизационна седмица (23-29 април 2018 г.) под надслов „Предотвратявам. Защитaвам. Имунизирам”.

Организатори на форума бяха преподаватели от Катедра „Епидемиология и МБС” (проф. д-р Й. Стоилова, дм и доц. д-р А. Кеворкян, дм) и от Катедра „Инфекциозни болести и паразитология” (проф. д-р Р. Комитова, дм).
Семинарът имаше за цел повишаване осведомеността на бъдещите лекари относно мястото на имунопрофилактиката в превенцията и контрола на заразните заболявания, особено в светлината на нарастващите антиваксиналнонастроени групи от населението, включително и сред здравния персонал.

В програмата бяха включени три теми, посветени на актуални проблеми:
полиомиелита и ваксината, довела до ерадикация на заболяването в 4 от общо 6 региона на Световната Здравна Организация; цервикалния карцином и HPV ваксината, определена с право като втората противоракова ваксина в света след ваксината срещу хепатит В; антиваксиналните движения и интелигентния подход за справяне с тях.

За радост на преподавателите първите две теми бяха представени по много атрактивен начин и с голяма компетентност от настоящи и вече бивши студенти по медицина: Иван Атанасов от V курс („Полио – идва ли краят?” с ментор доц. д-р А. Кеворкян) и д-р Крум Владов, специализант по акушерство и гинекология („Десет години по-късно….” с ментори проф. д-р Р. Комитова и проф. д-р Е. Учикова). През изминалата 2017 г. Крум Владов, тогава стажант-лекар, отново се представи като опитен лектор с презентация с любопитното заглавие „За хората, за мишките и жертвоготовните бъбреци”.

Заключителната презентация, озаглавена „Двубоят: медицина, базирана на доказателства/антиваксинални движения”, бе поднесена от проф. д-р Й.Стоилова.
На семинара присъстваха около 120 студенти.

Преподавателите от Катедра „Епидемиология и МБС” и от Катедра „Инфекциозни болести и паразитология” благодарят на всички присъстващи и на младите лектори, като се надяват вече превърналият се в традиция форум да се разшири през учебната 2018/2019 г. и все повече студенти да предпочетат подиума пред скамейката.

доц. д-р А. Кеворкян, дм
Катедра „Епидемиология и МБС”