Семинар „ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ! ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ 9 март 2012 г. от 14:00 ч. в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив, ІV-та аудитория СЕМИНАР на Единен център за иновации на Българската академия на науките  и Медицински университет – Пловдив Приемат се въпроси и дискусионни теми. Обучението се провежда от представители на Единен център за иновации на Българската академия на науките.