Семинар „ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

Единен център за иновации на Българската академия на науките и Медицински университет – Пловдив организират семинар на тема:ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИПРОГРАМА

Обучението ще се проведе на 9 март 2012 г. от 14:00 ч. в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив, ІV-та аудитория. Ще бъдат представени европейски инициативи и консултантски мрежи в подкрепа на научните изследвания и иновациите. Обучението ще се проведе от представители на Единен център за иновации на Българската академия на науките.Очакваме Вашите въпроси по представената програма.Зам. Ректор МС и проектна дейностПроф. Д-р М. Мурджева, дм, мзм