Семинар „Хартата на европейските учени и Кодексът на поведение за наемане на учени – ползи и трудности при присъединяване на научните организации в България”

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви Покана за участие в семинар „Хартата на европейските учени и Кодексът на поведение за наемане на учени – ползи и трудности при присъединяване на научните организации в България”, EURAXESS ROAD SHOW – БЪЛГАРИЯ, 27-28 март 2014г., Пловдив – София.  В приложението също така можете да разгледате и програмата на събитието, в рамките на което ще се проведе семинарът.

ОБЯВА

ПРОГРАМА на СЕМИНАРА в ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 27 МАРТ 2014 

Интересни моменти от събитието в България и Европа могат да се проследят на: https://www.facebook.com/euraxess.bulgaria http://www.linkedin.com/company/euraxess-bulgaria   Българският портал на мрежата е достъпен на: http://euraxess.bg/

Моля да потвърдите Вашето или на Ваш представител участие в Пловдив до 20 март с оглед на организацията на събитието, адресирано до:

 Весела Казашка

Локално контактно лице EURAXESS Bulgaria

Пловдивски университет

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмнЗам. Ректор по НИД