Семинар по молекулна биология

Уважаеми колеги, ПОКАНА за семинар“Advanced Tools from Thermo Scientific Molecular Biology Представяме Ви покана за участие в семинар по молекулна биология, който Биосистеми  ООД  организира в МУ-Пловдив със съдействието на Thermo Scientific Molecular Biology. За повече информация.Надяваме се семинарът да представлява интерес за Вас и колегите Ви, особено за докторанти на МУ-Пловдивпроф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по Международно Сътрудничество и проектна дейностМУ-Пловдив