Семинар по повод на Международния ден на медицинския физикa

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив,  ул. “Цар Асен” № 24, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, организира СЕМИНАР по повод на Международния ден на медицинския физик (7 ноември), рождения ден на Мария Кюри (7 ноември) и Международния  ден на образната диагнoстика (8 нoември).

    Тема на семинара: Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика чрез медицинската физика

Семинарът ще се проведе на 11.11.2014 от 14.00 часа в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ул. Цар Асен 24 (Ректорат). Заявки за участие с устен доклад, поздравителен адрес или изказване с продължителност  до 10 минути може да изпратите до 27.10.2014 (понеделник) на e-mail: [email protected] като посочете темата, имената и местоработата на авторите и подчертаете името на лектора.

Ако желаете да бъдете само гост на събитието, моля, потвърдете присъствието си. Ще бъде подсигурена мултимедийна техника. Залата ще бъде отворена в 13.30 ч.

По желание на авторите пълен текст на докладите може да бъде отпечатан в Научните трудове на Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Програмата на семинара ще получите не по-късно от 10.11.2014.

Семинарът се подготвя с любезното съдействие на ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София – Филиал Пловдив и Съюза на учените в България – клон Пловдив.

Повече информация може да прочетете от приложената ПОКАНА.

С уважение,

проф. д-р Никола Балабанов доц.д-р Тодорка Димитрова

За контакти: Тел.: 032/ 261 320 Моб. тел.: 0898783225