Семинар “Развитие на електронното дистанционно обучение”

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за провеждане на семинар на тема: “Развитие на електронното дистанционно обучение”, организиран от Посолството на Румъния в София.

Събитието ще улесни обмена на най-­добри практики между двете държави-­членки на Европейския Съюз и идентифицирането на възможностите за сътрудничество, специфични за всяка една от тях. Ще бъде предоставена възможност за сключване на солидни партньорства, водещи до дългосрочни ползи за университетите в България. Ще се презентират успешни практики за модернизиране на достъпа на студентите до образованието, посредством използването на платформи за дистанционно обучение, разработени с подкрепата на безвъзмездното европейско финансиране. По този повод гостува SIVECO Румъния, най-­голямата софтуерна компания в Централна и Югоизточна Европа, специализирана в областта на образованието, която ще представи решения за long life learning (учене през целия живот). Семинарът ще се състои на 3 април 2013 г., сряда, в 10:00 часа сутринта, в Центъра за образование и култура „Илиев“ към Американски Университет в България-­ гр. София, , кв. Студентски град, ул. Университетски парк №1, етаж 1 , конферентна зала “Аудиториум 103”.

Прилагаме ПРОГРАМА на събитието.

За въпроси, свързани с организацията и регистрация – г-­жа Елвира Зафирова, e-­mail: [email protected].

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД