Семинари в Залцбург с краен срок за кандидатстване до 31.05.2020

Семинари в Залцбург
Американо-австрийска фондация, OMI,
www.aaf-online.org

Internal Medicine September 6-12
Pediatric Endocrinology and Nephrology, CME September 13-19
Medical Leadership, CME September 20-26
Neurosurgery (Spine) Sept. 27-Oct. 3
Lipid Metabolism and Atherosclerosis October 4-10
Diagnostic Imaging October 11-17
Anesthesiology and Intensive Care October 18-24
Neurology October 25-31
Pediatric Hematology/Oncology, CME November 1-7
Oncology B: Thoracic, and Head and Neck Cancers, CME November 8-14
Cardiac Surgery November 15-21
Economic Evaluation in Healthcare November 22-28
Dermatology Nov. 29-Dec. 5

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 31.05.2020

Координатор за България-д-р Кръстина Стефанова, 0894525026, krastinakelly@gmail.com

Необходими документи за кандидатстване: паспортна снимка, автобиография на английски език, копие от дипломата за медицинско образование. Документите се изпращат по електронен път , на онлайн платформата на фондацията.