Сертификати “Наука и младост 2016″ – МУ – Пловдив

Активните участници в конкурс “Наука и младост 2016“ могат да изтеглят електронните си сертификати от интернет страницата на МНД „Асклепий“ – www.asclepius.bg