Сертификати и галерия от Международна акция (IS1210) по програма COSТ – 8 септември 2015