Сертификати от XI-редовен конгрес на БДФН, Пловдив 9-11.10.2015 г.