Шести балкански конгрес по история и философия на медицината

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ШЕСТИ БАЛКАНСКИ КОНГРЕС ПО ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Напомняме ви, че на 23-25 октомври 2015 г. в Аудиторния комплекс на Медицински университет Пловдив ще се проведе Шестият Балкански конгрес по история и философия на медицината.

Конгресът е под патронажа на Ректора на МУ Чл.-Кор. На БАН Проф. д-р Стефан Костянев

С оглед на включване в окончателната програма в срок до 25 септември следва да се регистрирате за участие и да изпратите заглавие и резюме на своя доклад чрез нашата система за онлайн регистрация:

Докладите ще се разглеждат и оценяват от председателите на Националния и на международния организационен комитет.

Пълнотекстовите доклади в обем до 5 000 думи следва да бъдат предоставени на електронен и на хартиен носител преди или по време на Конгреса, за рецензия и публикуване в международното списание Асклепий.

Председател на Националния организационен комитет

Акад. Проф. д-р Миладин Апостолов

Председател на международния организационен и научен комитет

Проф. д-р Дроздстой Стоянов

Председател на местния организационен комитет:

Доц. Ванина Михайлова