Шесто издание на студентски конкурс „Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател – лекар“