Шесто издание на студентски конкурс "Най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател - лекар"