Шесто класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение

Шесто класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение.
Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
Срок на записване от 30.08. до 31.08.2022 г. 14:00 ч.

Документи за присъствено записване:

  • Лична карта.
  • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
  • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
  • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.