Шесто класиране за специалностите в Медицински колеж

Шесто класиране за специалностите в Медицински колеж
Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински колеж.
Срок на записване от 31.08. до 01.09.2022 г. 14:00 ч.
Документи за присъствено записване:

  • Лична карта.
  • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
  • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
  • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.