Шестокласници изнесоха научни доклади в МУ-Пловдив

01_Научни доклади на ученици 10 06 2022
Ученици от 6 „а“ клас на ОУ „Петър Берон“ в Пловдив изнесоха научни доклади в Медицински университет – Пловдив. В продължение на 3 месеца децата, заедно с преподавателите си Екатерина Стойчева по български език и Ралица Семерджиева по „Човек и природа“, задълбочено разработват теми по проекта „Животно ли е човекът?“.

За да обхванат в цялост темите за растежа и развитието на човека и за различните системи в човешкото тяло – кръвоносна, полова, нервна и опорно-двигателна, учениците са работили на групи. Резултатът от своите проучвания те представиха под формата на презентации в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив и отговаряха компетентно на поставените от учителите им уточняващи въпроси за разликите и приликите между животните и човека.

Изборът на МУ-Пловдив за място на презентиране на придобитите нови знания не е случаен. Темите в училищния проект са много близки до тези, с които се кандидатства за прием в медицинско висше училище, обясниха преподавателите.

Шестокласниците имаха възможност да разгледат Комплекса за транслационна невронаука в МУ-Пловдив, в който се намират Центърът за транслационно невроизобразяване с ядрено-магнитен резонанс 3 Тесла и Центърът за функционална неврохирургия с оперативен микроскоп. На въпросите на децата отговаряха членовете на мултидисциплинарния екип, включващ невролози, неврохирурзи, психиатри, педиатри, патофизиолози, анатоми и образни диагностици.

Ръководството на университета пожелава на учениците от 6 „а“ клас в ОУ „Петър Берон“ все така с любознателност и старание да посрещат предизвикателствата в живота и един ден тези, които почувстват, че това е тяхно призвание, да станат възпитаници на Медицински университет – Пловдив.