Шестокурсникът Здравко Иванов зае второ място на младежки научен форум

Шестокурсникът от МУ-Пловдив Здравко Иванов зае второ място на първата научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници „Медицински науки“, която бе организирана от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Студентът по медицина докладва за повишена СОХ-2 експресия при разстройство от аутистичния спектър, а журито, начело с доц. д-р Светлана Желева – зам.-ректор по научноизследователската и проектна дейност, го класира веднага сред участник от университета домакин. Това е поредно отличие от национални и международни студентски медицински конференции за Здравко Иванов, който е носител на приза „Студент на година“ на НПСС в категория „Здравеопазване“ за 2022 г.

Валентина Михайлова, редовен докторант в катедрата по медицинска биология на МУ-Пловдив, представи „Сравнителна оценка на митохондриалната функция при пациенти с ревматоиден артрит на два терапевтични режима“.

Пленарен доклад изнесе проф. д-р Виктория Сарафян. Презентацията й бе на тема „3D биопринтирането – бъдеще в настоящето“. Тя представи етапите и приложението на 3D биопринтирането и как се стига до идеалния модел. Проф. Сарафян изрази увереност, че бъдещето на медицината е в ръцете на младите хора, но за да сбъднат мечтите си, трябват страст, търпение и усилена работа.